Γεωστρατηγικές ανακατατάξεις και πολιτική της Ελλάδας

Posted: 07/05/2016 by vequinox in Literature

Παιδείας Εγκώμιον

Orchard, Charles-François Daubigny, 1865–1869 | Rijksmuseum, Public Domain

Een boomgaard met fruitbomen in bloei, schilder: Daubigny, Charles François, 1865 – 1869

Του Νίκου Τσούλια

      Η Ελλάδα οφείλει να «μελετήσει» το σκηνικό των βαθιών αλλά και εν πολλοίς ήδη ορατών διεργασιών των γεωστρατηγικών ανακατατάξεων προκειμένου να συμμετάσχει με τους καλύτερους δυνατούς όρους στο αυριανό σκηνικό της ανθρωπότητας. Η χώρα μας θα επηρεαστεί απ’ αυτές τις διεργασίες και θα επηρεαστεί κατά πολύ, ακριβώς γιατί βρίσκεται στο γεωγραφικό και πολιτισμικό μεταίχμιο όλων αυτών των αλλαγών. Και όλη αυτή η αναζήτηση δεν μπορεί παρά να είναι ουσιαστική και δημιουργική, ακριβώς γιατί «τα έθνη πρέπει να αναστοχαστούν πάνω στις ταυτότητές τους τώρα που οι παλιές μορφές γεωπολιτικής καθίστανται απαρχαιωμένες»[i].

View original post 797 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s