Το Ελληνικό πνεύμα φωτίζει όλο τον κόσμο!..

Posted: 30/04/2016 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Γράφει ο Αθανάσιος Δέμος

«Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις». Τότε θα καταλάβουμε, τότε θα εννοήσουμε καλώς κάποια πράγματα, αν εμβαθύνουμε στο βαθύτερο νόημα ενός ονόματος, μιας λέξεως. Και αυτό επιτυγχάνεται με την ετυμολογία, την ετυμολογική ανάλυση… Στο θέμα μας βαρύνουσα θέση έχει το όνομα Ελλάς. Ελλάς σημαίνει Χώρα φωτεινή, Αλλά από πού προήλθε αυτή η σημασία; Η λέξη Ελλάς προήλθε από δύο λέξεις έλη + λάας = Ελλάς, η έλη (με δασεία) = το φως του ηλίου, ο λάας = λίθος, βράχος. Επομένως: έλη + λάας = Ελλάς = φωτεινή πέτρα, φωτεινή χώρα. Και αυτό ισχύει πραγματικά και μεταφορικά.

View original post 871 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s