Για τις “Νεφέλες” του Αριστοφάνη: (3.6) Η Β᾽ Παράβαση (1319-1334 Στ.)

Posted: 28/02/2016 by vequinox in Literature

Λωτοφάγοι

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:


ΕΛΛ 421 2015-16. 1η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (Μέρος β᾽)

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ

Το τμήμα αυτό του έργου ονομάζεται «Δεύτερη Παράβαση», διότι για δεύτερη φορά: (α) αδειάζει η σκηνή από τους υποκριτές και μένει μόνος ο Χορός στην ορχήστρα· (β) διακόπτεται η κανονική ροή της δράσης· και (γ) ο Χορός απευθύνεται στους θεατές «ξεχνώντας» ότι η παράσταση είναι ένας ξεχωριστός, πλαστός κόσμος, που υποτίθεται ότι δεν πρέπει να επικοινωνεί ευθέως με…

View original post 890 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s