Αγαπημένα μου Cafe!

Posted: 25/02/2016 by vequinox in Literature

Παιδείας Εγκώμιον

Ένα γράμμα χωρίς αποδέκτη

Του Νίκου Τσούλια

     Είναι γνωστή η προσφορά σας στα ραντεβού των ανθρώπων, στο ξεκίνημα των γνωριμιών, στις πρώτες – ιδιαίτερα ερωτικές – συναντήσεις και στα συνακόλουθα σκιρτήματα αλλά και στην πιο οικονομική έξοδο και ψυχαγωγία για κάθε ηλικία.

View original post 954 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s