Τι μας συνέχει στη ζωή και στην ύπαρξη; (β)

Posted: 25/02/2016 by vequinox in Literature

Παιδείας Εγκώμιον

Nov 26 16X20 Abstract Landscape Texture and Emotion on Wood Panel -- Toni Grote

Abstract Landscape Texture and Emotion on Wood painting by artist Toni Grote

Του Νίκου Τσούλια

      Είδαμε στο πρώτο μέρος αυτού του ζητήματος μια αναφορά στο «τι μάς συνέχει στην ύπαρξή μας». Συνεχίζουμε με το ίδιο ερώτημα αλλά με μια σχετική διεύρυνσή του, στο «τι μάς συνέχει στη ζωή και στην ύπαρξη». Προσθετικά λοιπόν στα όσα αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος κάνουμε μια σχετική θεώρηση και για τον έμβιο κόσμο. Και εδώ συνεχόμαστε με νέα κοινά στοιχεία με όλα τα άλλα έμβια όντα.

View original post 844 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s