Κίτρινο σε πέτρα

Posted: 18/02/2016 by vequinox in Literature

Σχεδία για μιά Νέκυια

Καθώς κάνω τον κόπο προς τα έργα και τους δημιουργούς τους τόσο αναπτύσσεται σχέση αγάπης,τόσο η κατανόηση ρίχνει ντύμα αγαπητικό στα έργα και μια άλλη όψη οδηγητική παίρνουν,και δείχνουν το αληθινό νόημα και μέγεθος της τέχνης.Φως άρα ήταν που έλειπε από τα έργα,γλωσσικός διαφωτισμός ο λεγόμενος.Τώρα το πράγμα καθαρίζει.
Και ένα μέγα κέρδος από ένα και μόνο άρθρο για το Μητρόπουλο, σ αυτήν την άγνωστη παρθένα χώρα, για μένα,που είναι η ελληνική μουσική.Γι αυτό η δεκτικότητα μεγάλη,πήρα μονορούφι όσα διάβασα και άκουσα γιατί είχα στη μεριά αυτή δίψα περίσσια.
Μιά σειρά δημιουργών μας, σπεύδουν να πληρώσουν,γεμίσουν,τα κενά που είχα κρατήσει,γιατί τους ανήκαν.Τους ανήκουν.
Ο επαρχιωτισμός μας είναι λιγότερος από όσο λέγεται.Στις ελληνικές τάξεις ανήκουν και οι αστοί ,οι διακεκριμμένοι σε τέχνες γράμματα γλώσσες,δημιουργία.(Ένας τρόπος να αποτινάξουμε απο μπρος την ταξικότητα,και πλείστες άλλες στεβλώσεις πνευματικές ,να καταργούμε άκαιρες και άγονες διακρίσεις,εδώ αλλού μαζεύουν από τις χωματερές και ανακυκλώνουν).
Όπου κι αν…

View original post 429 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s