ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ: Για τη φιλία και την αγάπη

Posted: 15/02/2016 by vequinox in Literature

Με αφορμή την κυκλοφορία της πρώτης βιογραφίας για τον Έλληνα φιλόσoφο, ξαναδιαβάζουμε

Source: ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ: Για τη φιλία και την αγάπη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s