Αλμπέρτος Καμύ//Albert Camus

Posted: 13/02/2016 by vequinox in Literature
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Camus a

QUOTES

“I do not believe in God and I am not an atheist.”

«Δεν πιστεύω στο Θεό και δεν είμαι άθεος!»

“People hasten to judge in order not to be judged themselves.”

«Ο άνθρωπος βιάζεται να κρίνει για να μην πορλάβουν άλλοι να τον κρίνουν»

“I have no idea what’s awaiting me, or what will happen when this all ends. For the moment I know this: there are sick people and they need curing.”

«Δεν γνωρίζω τί με περιμένει ή τί θα συμβεί όταν πεθάνω, αλλά γνωρίζω το εξής: υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι ποτυ χρειάζονται να γίνουν καλά»

“I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn’t, than live my life as if there isn’t and die to find out there is.”

«Προτιμώ να ζήσω γνωρίζοντας ότι υπάρχει θεός κι ας διαπιστώσω όταν πεθάνω ότι δεν υπάρχει παρά να ζήσω πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει θεός και να διαπιστώσω όταν πεθάνω ότι υπάρχει»

~ Μετάφραση στα ελληνικά ΜΑΝΩΛΗ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ / translation by MANOLIS ALIGIZAKIS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s