«Αγαπημένο μου Παρίσι…»

Posted: 13/02/2016 by vequinox in Literature

Παιδείας Εγκώμιον

Του Νίκου Τσούλια

Γιατί αυτός ο συμβολικός τίτλος; Η απάντηση είναι απλή. Ο τίτλος δεν είναι καθόλου συμβολικός, αλλά έχει κυριολεκτικό νόημα και πραγματικό περιεχόμενο. Υπάρχει και μια άλλη σχετική ερώτηση. Μπορεί κάποιος να ερωτευθεί μια κάποια πόλη; Και πριν από την απάντηση, τίθεται η σχετική της ερώτηση. Μπορεί να υπάρχει τέτοια ερώτηση; Και επειδή υπάρχει απάντηση και είναι απόλυτα καταφατική, η ερώτηση είναι καθόλα υπαρκτή.

View original post 780 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s