Βικ/ τέσσερις αισθήσεις

Posted: 30/01/2016 by vequinox in Literature

ΈΛΕΥΣΙΣ - ένα ταπεινό ενδιαίτημα αθανασίας

174-2006m-web

Κι αν ήταν η βροντή ενδότερη
και τα συκώτια του πονούσαν
απ’ την τάση και το ρυθμό/
έφτανε/
να την γευόταν με την αφή/
και τα απλά του βράγχια να άνοιγαν διάπλατα
στο επάργυρο υπόθεμά της/
αιώνια βρεγμένα
στο αιώνιο πέλαγο
κι ας μετριόταν ο χρόνος/
στη διάρκεια, στη νύχτα και στο νερό,
τα ρούχα αιχμηρά,
ακόμη αλατίζονταν/
ενέδρες με τη ζέστη κατιούσα στο λαιμό/
μια Λουίζα των λόγων δηλαδή, ιέρεια,
ώστε να μεγαλώνει το κορμί
και να διαστέλλεται/
στα ίδια αρχαία μάτια.

photo: Olive Cotton
‘Only to taste the warmth, the light, the wind’
c. 1939
Gelatin silver photograph
Art Gallery of New South Wales, purchased with funds provided by John Armati 2006

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s