Ευρωπαική-ελληνική κρίση: το πάντρεμα (νεο)μερκαντιλισμού και (νεο)φιλελευθερισμού

Posted: 28/01/2016 by vequinox in Literature

merka-tileΕίναι σαφές ότι η οικονομική κρίση, αποτελεί μια κρίση του παγκοσμιοποιημένου (ιδιαίτερα στην δυτική, γεωπολιτική του εκδοχή) καπιταλισμού, οι επιπτώσεις της οποίας, ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα τα έθνη-κράτη που την υφίστανται. Οι επιπτώσεις αυτές, σχετίζονται με το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των εθνών-κρατών, την ιστορική τους διαμόρφωση και το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, εντός του οποίου συντελούνται.

Η συμβολική και ουσιαστική λέξη-κλειδί για το ξεπέρασμα της κρίσης, όπως την ονειρεύονται οι κυρίαρχοι είναι η λέξη, λιτότητα. Κατά βάση, η πολιτική και οικονομική εφαρμογή της, σχετίζεται με την κυριαρχία του νεο-φιλελευθερισμού. Συχνά, όμως και ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, πολλά μέτρα και επιλογές μπερδεύουν. Νεοφιλελευθερισμός με αύξηση φορολογίας; Χάλασε κι αυτός; Ελεύθερη αγορά με “προστασία” μεγάλων οικονομικών συμφερόντων;

Το ανακάτεμα μέτρων και μεταρρυθμίσεων, στην ουσία σχετίζεται με ένα μείγμα οικονομικών μονοπατιών για την εμπέδωση της νέας πολιτικής κυριαρχίας και με μια τεράστια αναδιανομή εισοδημάτων και κεφαλαίων. Στην πραγματικότητα, είναι ο ιμπεριαλιστικός δρόμος της…

View original post 557 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s