Λέλεγες, οι πρώτοι Έλληνες, Μανιάτες οι τελευταίοι.

Posted: 14/01/2016 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Λέλεγες, οι πρώτοι Έλληνες, Μανιάτες οι τελευταίοι….αέναος κύκλος ψυχών.

Spartan king LeonidasΜάνη: «…Οι και μέχρι του νυν (950μ.Χ.) Έλληνες προσαγορεύονται»

View original post 1,388 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s