Υποσυνείδητα μηνύματα και έλεγχος του νου

Posted: 26/12/2015 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Ο Άγιος των δώρων και της χαράς συμβολίζει την κατανάλωση των Χριστουγέννων και έχει προσληφθεί από την Coca Cola.Ο Άγιος των δώρων και της χαράς συμβολίζει την κατανάλωση των Χριστουγέννων και έχει προσληφθεί από την Coca Cola.

«Η υποσυνείδητη αντίληψη είναι μια σκόπιμη διαδικασία που δημιουργήθηκε από τους τεχνικούς της επικοινωνίας, όπου το κοινό λαμβάνει και ανταποκρίνεται σε πληροφορίες και οδηγίες τις οποίες δεν γνωρίζει συνειδητά»Steve Jacobson, ο έλεγχος του νου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

View original post 1,092 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s