Θωρώ τη δυστυχία

Posted: 11/12/2015 by vequinox in Literature

Greek poet

Θωρώ τη δυστυχία
που έρχεται από μακριά:
τον πόνο, τα γεράματα, τη μοναξιά
σε κοπάδια ολοένα και μεγαλύτερα

View original post 28 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s