Το ήθος και η ηθική

Η ηθική δεν είναι ήθος· η ηθική είναι κάτι κοινωνικό, είναι απλώς προσαρμογή σε ένα μοντέλο και αυτό το μοντέλο ποικίλει και αλλάζει ανάλογα με τις χρονικές περιόδους και το κλίμα. Την θεωρούν αξιοσέβαστη η κοινωνία και η οργανωμένη θρησκεία, αλλά δεν είναι το ίδιο με το ήθος. Η ηθική, έτσι όπως αναγνωρίζεται από την εκκλησία και από την κοινωνία δεν είναι ήθος. Η ηθική είναι κατασκευασμένη· γι’ αυτό συμμορφώνεται· προσαρμόζεται· μπορεί να τη διδαχθείς και να εξασκηθείς σ’ αυτήν· μπορεί να επιβληθεί με την ανταμοιβή και την τιμωρία, με τον εξαναγκασμό. Η ηθική διαμορφώνεται με την επιρροή, όπως και με την προπαγάνδα. Στην δομή της κοινωνίας, υπάρχουν διάφοροι βαθμοί ηθικής, διάφορες αποχρώσεις, αλλά δεν είναι ήθος. Το ήθος δεν έχει σχέση με χρόνο και επιρροή· δεν μπορεί να καλλιεργηθεί· δεν είναι αποτέλεσμα ελέγχου και πειθαρχίας· δεν είναι αποτέλεσμα, όπως δεν είναι και αιτία. Δεν μπορεί να είναι κάτι αξιοσέβαστο. Το ήθος δεν «μοιράζεται» όπως η καλοσύνη, η φιλανθρωπία, η αδελφική αγάπη και λοιπά. Δεν είναι δημιούργημα του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ευμάρειας ή φτώχιας, ούτε της ζωής σε μοναστήρι ή κάποιου δόγματος. Δεν είναι γέννημα κάποιου πανούργου μυαλού· δεν είναι αποτέλεσμα σκέψης ή συναισθημάτων ούτε είναι επανάσταση ενάντια στην κοινωνική ηθική με τον καθωσπρεπισμό της· η επανάσταση είναι μία αντίδραση και κάθε αντίδραση είναι μεταποιημένη συνέχεια εκείνου που υπήρχε πριν.
https://2insight4.wordpress.com/2012/08/20/το-ήθος-και-η-ηθική/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s