Δημήτρη Λιαντίνη-Οι Ώρες των Άστρων/Dimitris Liantinis-Hour of the Stars

Posted: 16/08/2014 by vequinox in Artists, awards, Books, Canada, Greece, Greek Canadian Writers, Greek National Literary Awards, Greek Poets, Greek Writers, Literature, Photos, Poetry, Translation

!cid_178308138DCA4B20A98C2CCBFAB16FA0@userHP

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ὁ ἀρχιτρίκλινος πάλε στουπί
βγῆκε στή ρούγα τσάρκα
καί στ’ ἀψηλό στρατί.
Με σκοῦφο βυσσινί στραβά
μέ τά δυό χέρια σάν κουπιά
δυό πίσω μιά μπροστά
μέ το τσιγάρο του στ’ αὐτί.
Μ’ ἄν ἄνοιξε τίς κάνουλες
καί στά κελλάρια τά κρασιά
χυθοῦν, ἀλλοιά καί τρισαλλοιά!
Θα βγάνει διάτα ὁ βασιλιάς
(ξεκούτης καί παράφορμος)
οἱ γκιλοτίνες να στηθοῦν
κι ὅσοι βρεθοῦν στήν ἀγορά
θέλει τούς κόψουν σάν τραγιά.
Ὁ κόσμος τρέχει να κρυφτεῖ
σέ σπίτια καί στή γκλαβανή.
Κι ὅπου ἔχει δυό μοιρολογᾶ.

CANCER
Again in drunken stupor the achitricline
went for a stroll
along the high road.
With crimson lopsided cap
arms like oars
two backstrokes one forward
a cigarette on his ear.
Yet, if he broke open taps
and spilled wine in the cellar
beware oh thrice be aware!
The king will come with an edit
(dotard and disfigured as he is)
the guillotines will be put up
and all who go to the agora
headless they’ll turn like goats.
People run to hide
in houses and in trapdoor.
And let the one with two sons mourn!

~Δημήτρη Λιαντίνη-Οι Ώρες των Άστρων/Μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη
~Dimitris Liantinis-Hour of the Stars/Translated by Manolis Aligizakis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s