Δημήτρη Λιαντίνη-Οι Ώρες των Άστρων/Dimitris Liantinis-Hour of the Stars

Posted: 19/07/2014 by vequinox in Books, Greece, Greek Canadian Writers, Greek National Literary Awards, Greek Poets, Greek Writers, Literature, Photos, Poetry, Translation

!cid_178308138DCA4B20A98C2CCBFAB16FA0@userHP

ΗΝΙΟΧΟΣ

Πῆρες τή δημοσιά πού χυμάει
ἀπό τούς σκοτεινούς μηρούς τῶν Δελφῶν
σάν λυγερή ἀνατριχίλα σαΐτας.
Ἰσομέτρητος
στό ἐρωτηματικό τους ἀνάστημα.
Δόνησες τήν ἀτάραγη χαλικωσιά της
μέ πολεμικά κάλιγα καί τίς βροντές τοῦ καταρράχτη.
Ἔσφιγγες στά χέρια τά γκέμια τῆς θάλασσας
καί μιά χαλκωματένια λάμψη.
Κι ἔρχοντας
μίλησες γιά τή γαλήνη τοῦ θεοῦ
πού βυζαίνει τή θηλή ἑνός ἄστρου.

CHARIOTEER

You took the main road that dashes down
from the dark thighs of Delphi
like the arrow’s lissome quiver.
Symmetrical
to their questionable stature.
You vibrated its unruffled gravel-road
with polemic sandals and the waterfall thunder.
You held tight in your hands the reigns of the sea
and a reddish brown gleam.
Arriving
you talked about the serenity of the god
who suckles the nipple of a star.

~Δημήτρη Λιαντίνη-Οι Ώρες των Άστρων/μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη
~Dimitris Liantinis-Hour of the Stars/translated by Manolis Aligizakis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s